【DG百家樂】百家樂要如何劃記、投注?常見的劃記規則方法一次看!

在娛樂城中,DG百家樂可以說是相當經典的一款遊戲,也有不少玩家也都喜歡玩百家樂遊戲,那這一篇文章也來教你玩百家樂遊戲時,又又如何劃記及投注!

玩百家樂遊戲時,要如何劃記?

那許多玩家在玩百家樂遊戲時,通常常見的劃記方式是紅藍筆的規則,

所謂的「紅藍筆」規則也是很重要的一件事,一般在做劃記時建議最好先從大眼仔學起。一旦學會了大眼仔,要理解小路和曱甴路就很容易了,它們都只要求一些細小的變動。我們先來專注於大眼仔。剛剛結束的一手牌填入了大路的第二行或更下面一行,也就是說,不是一條新路的第一手牌。

大眼仔、小路和曱甴路都是紅藍交替的列(莊家路與閒家路交替)。一旦這些路開始記錄,在每手牌之後都會添加一個新的標記,建議當你在玩DG百家樂試玩時,最好先從大眼仔學起。一旦學會了大眼仔,要理解小路和曱甴路就很容易了,它們都只要求一些細小的變動。我們先來專注於大眼仔。

新手必知的2個百家樂技巧:

1.注意如果你在娛樂城玩線上真人百家樂,發現一靴牌由八副牌組成,則以第五十五手為停止點。當到達第五十五手時,若處於虧損或打和狀態,應堅決停止;若正處於連贏狀態,則應繼續下注至輸一手再停止。

2.如果跟莊或跟閒連輸兩手,則改為跟買「跳」(買前一手的相反。即前一手開閒,則下一手買莊。反之亦然),直跟至跳斷,再轉回去跟莊或跟閒。若跳斷於莊連,則轉跟莊;若跳斷於閒連,則轉跟閒。

如果想了解更多,推薦就來【DG夢幻娛樂城】、【場中投注】、【大老二】看更多獲勝小技巧!

Related Posts

百家樂 優惠 遊戲 註冊
首頁
優惠
客服
登入
註冊